Kezdőlap

Futó Mihály (Boldva, 1835. jan. 31.Hódmezővásárhely, 1909, aug. 6.): tanár, pedagógiai író. Tanulmányait a sárospataki ref. főisk.-n végezte. 1860-tól a hódmezővásárhelyi ref. gimn.-ban a magyar nyelv és irodalom tanára, 1865–66 között és 1877-től 1904-ig ig.-ja. Alapította és szerk. a Hódmező Vásárhely c. társadalmi hetilapot (1871–1874). – M. A társadalom, szülők és az iskola (Bp., 1880); Minő eszközökkel lehet protestáns középiskoláink belső életére hatni? (A tiszántúli ev. ref. középisk. tanáregyes. évk. 1881); A hódmezővásárhelyi református főgimnázium története Hódmezővásárhelyen (Hódmezővásárhely, 1897).