Kezdőlap

Futtaki Gyula, Wilhelm (Futtak, 1850. dec. 25.Bp., 1895. dec. 10.): újságíró. Jogi tanulmányainak elvégzése után a Reform, majd a Pesti Napló, később a Pester Lloyd szerkesztőségében dolgozott, ezután a Pester Correspondenz c. kőnyomatos munkatársa. 1875-ben megalapította a Budapesti Tudósító és Budapester Correspondenz című kőnyomatosait, amelyek a kormány félhivatalos orgánumai lettek. ~ Rudolf trónörökös bizalmas köréhez tartozott, így lapjaiban gyakran jelentek meg a trónörököstől sugalmazott cikkek. A valutarendezés kérdéseiről több lapban is írt. – M. Magyarország czímere (Bp., 1891).