Kezdőlap

Fülepp Lipót (Oravica, 1809Bp., 1875. júl. 1.): ügyvéd és politikus. ~ József fia, ~ Kálmán apja. 1848–49-ben Temesvár ogy.-i képviselője. 1848. dec.-ben Madarász László délvidéki posta-kormánybiztossá nevezte ki. A Szemere-kormány Krassó vm.-i és végvidéki kormánybiztosa. Kossuth kormányzói irodájában álladalmi tanácsos, a minisztertanácsi ülések egyik előadó jegyzője. Világos után, miután részt vett a királyi korona elrejtése körüli tevékenységben, Szemere Bertalannal együtt emigrált Töröko.-ba, majd Franciao.-ba és Nagy-Britanniába. Távollétében halálra ítélték. Az emigrációban ellentétbe került Kossuthtal. Jersey-szigetén (La Manche csatorna) Teleki Sándorral és Victor Hugo családjával volt kapcsolata. Miután felesége kieszközölte részére a kegyelmet, 1858-ban visszatért Mo.-ra. Az 1865–68. és az 1869–72. évi ogy.-en ismét képviselő. 1869-ben a Pesti Kir. Itélőtábla tanácselnökévé nevezték ki. – Irod. Antall József: F. L. (Élet és Tud., 1966 1. sz.)