Kezdőlap

Fülöp (1219 körül? , 1272. dec. 18. és 1273. jan. 2. között): esztergomi érsek. Apja a Türje nembeli Joakim szebeni ispán volt. A kir. udvarban nevelkedett, 1248-tól zágrábi püspök, kir.-néi kancellár, 1254-ben a kir. római követe. 1262-től 1272-ig esztergomi érsek. Megépíttette a szlavóniai Medvevárat, Árpád-házi Margit szenttéavatási perét egy ideig ő vezette. – Irod. Monum. Ecclesiae Strig. (I. Strigonii, 1873).