Kezdőlap

Fülöp-Miller René, Miller (Karánsebes, 1891. márc. 17.Hanover, USA, 1963. máj. 7.): író, művelődéstörténész. A kolozsvári, a bécsi, a lausanne-i és a párizsi egy.-en folytatott orvosi, pszichiátriai, gyógyszerészeti, vegyészeti és filozófiai tanulmányokat. Az I. világháború után több m. lap tudósítója volt Bécsből, Berlinből és Párizsból. Beutazta Afrikát, Ázsiát. Két évet töltött a SZU-ban, ahol Tolsztoj és Dosztojevszkij kéziratait tanulmányozta. Németül és franciául írt művelődéstörténeti munkáit és útirajzait több nyelvre fordították. Számos színművet is írt. 1939-ben Hollywoodban (USA) telepedett le. Tagja volt a londoni szerzők, írók és színműírók társaságának, a berlini Schopenhauer társaságnak és a német írók szövetségének. – F. m. Die Lebenserinnerungen der Gattin Dostojewski's (München, 1925); Das Tagebuch der Gattin Dostojewski's (Müchen, 1925); Geist und Gesicht des Bolschewismus (Zürich-Wien, 1928); Az ismeretlen Tolsztoj. A Tolsztoj-család hivatalos kiadása (sajtó alá rendezte németül; ford. Benedek Marcell és Havas József, Bp., 1929); Macht und Geheimnis der Jesuiten (Leipzig-Zürich, 1929); Charivari (r., Paris, 1936); The Motion Picture in America (New York, 1938); Sankt Franziskus. Der Heilige der Liebe (Frankfurt am Main, 1958). – Irod. F. M. R. (Literatura, 1934); F. Morton: F. M. (Magy. Híradó, 1960. 41. sz.).