Kezdőlap

Füzessy István (Debrecen, 1906. aug. 21.Bp., 1986. jún. 16.): főmolnár, malomipari szakoktató. A molnár szakmát a Karcagi Malom Rt.-nél tanulta ki 1921-1924 között. 1928-ban felsőiparisk.-t végzett, 1930-ban mestervizsgát tett. 1925-1929 között Pilisen a „Malik és Tsa” malomban dolgozott segédmolnárként, majd ezt követően molnár, ill. főmolnár volt Bp.-en a Magy. Kir. Gabona- és Lisztkísérleti Állomáson. E munkakört töltötte be nyugdíjba vonulásáig, 1966-ig az intézet jogutódjánál, a Gabona Tröszt Kutatóintézetben is. 1954-1974 között a molnár szakmunkásképzésben is részt vett, igen elismert szakoktató volt. – Irod. F. I. (Gabonaipari Híradó, 1986. 4. sz.).