Kezdőlap

Gablmann Miklós, Nicolaus (?Mezőkeresztes, 1596. okt. 23.): császári haditudósító. Mecklenburgi születésű protestáns. Nádasdy Ferenc meghívására 1585-től a csepregi protestáns isk. rektora. 1590–93-ban Nádasdy segítségével a paduai egy.-en jogot tanult, 1594-ben kinevezték a császári udvar haditudósítójává. Mansfeld oldalán részt vett a tizenöt éves török háború első szakaszának harcaiban, s szemtanúként megírta annak történetét (Mansfeldiana Militia Hungara, Frankfurt, 1597). Munkájában nagy elismeréssel szól a m. végvári katonaságról. – Irod. Thallóczy Lajos: G. M. emlékezete (Tört. Tár, 1896).