Kezdőlap

Galambos Ferenc, 1940-ig Gruber (Rimaszombat, 1910. aug. 1.Bp., 1988. szept. 13.): bibliográfus, exlibris gyűjtő, költő. Székesfehérvárott a cisztercita gimn.-ban érettségizett, majd Bp.-en jogot tanult. 1948-ig fővárosi tisztviselő volt, utána több vállalatnál dolgozott. 1970-ben nyugalomba vonult. Elkészítette szinte valamennyi fontosabb folyóirat bibliográfiáját, repertóriumát. A teljes sorozat kézirati példánya az OSZK-ban található. Számos irodalomtörténeti, esztétikai tanulmányt, cikket írt (főleg az ex libris köréből, a kisgrafikákról). – M. Aranyvirág (versek és műfordítások, Bp., 1936); Nyugat repertórium (Bp., 1959).