Kezdőlap

Galambos Sámuel (Nagymihály, 1798? ): mérnök, Zemplén és Ung vm.-ben működött. A Felső-Tiszavidék érdekeit szem előtt tartó szabályozási tervei Széchenyi Istvánnak a Tisza-völgy egységes vízrendezéséért folytatott harcai idején heves viták középpontjában álltak (1846). – Irod. Fodor Ferenc: Magyar vízimérnökök (Bp., 1957).