Kezdőlap

Galeotto, Marzio (Narni, Umbria, 1427Cseho., 1497): olasz humanista; 1447-ben Ferrarában megismerkedett Janus Pannonius-szal. 1461–85 között több ízben járt Mo.-on mint Janus Pannonius, Vitéz János, Mátyás király és Báthori Miklós vendége. Mátyás budai udvarában írta 1471-ben De homine c. pszichológiai munkáját. Mátyás könyvtárának, a Corvinának könyvtárosa is volt egy ideig. 1473-tól a bolognai egy.-en tanított, de 1477-ben filozófiai tanai miatt az inkvizíció bírósága Velencében pellengérre állíttatta, könyvét (De incognitis vulgo) elégették, őt magát börtönbe zárták. Többek között Mátyás közbenjárására szabadult ki. Ismét Mo.-ra jött, 1479-ben jelent meg Mátyás és Ulászló cseh kir. olmützi találkozóján. Mo.-on írta meg (1485–87 között) Mátyásról szóló, magasztaló jellegű, de sok érdekes és jellemző részletet megörökítő anekdotikus munkáját, amely nagyban hozzájárult a hagyományban fennmaradt Mátyás-arckép kialakulásához. Szellemi sokoldalúságára valló művei (költemények, orvosi munkák, filozófiai írások) egyébként javarészt kéziratban maradtak. – M. De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis (Első kiadás: Bécs, 1563; legújabb kiadás Juhász László: Bibliotheca scriptorum medii recentiorisque aevorum, Lipcse, 1934). Leveleit kiadta Juhász László (Lipcse, 1930). – Irod. Ábel Jenő: Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon (Bp., 1880); Bruckner Győző: G. M. művei mint művelődéstörténeti kútfő (Bp., 1901); Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955).