Kezdőlap

Gallé László (Zenta, 1908. febr. 15.Szeged, 1980. márc. 4.): zuzmókutató, a biológiai tudományok kandidátusa (1979). Egy.-i tanulmányait a belgrádi (1925-28) és a szegedi tudományegy.-en végezte (1928-30). 1930-ban természetrajz-kémia szakos középisk.-i tanári oklevelet szerzett. 1928-tól az egy.-i növénytani int. gyakornoka, 1930-36-ban tanársegéde, 1936-tól a Klauzál Gábor Gimn. tanára, igh.-e, 1945-55-ben ig.-ja. 1955-1957 között tanulmányi felügyelő a szegedi Tömörkény István Gimn.-ban. 1957-70-ben biológia szakvezető tanár a szegedi Petőfi, Rózsa Ferenc, majd Ságvári Gimn.-ban. 1963-tól a Móra Ferenc Múz. tudományos munkatársa. Már fiatal korától megfigyelte és gyűjtötte a növényi rendellenességeket (erről szól kandidátusi disszertációja is), főleg a zuzmók rendszertanával, cönológiájukkal és teratológiával foglalkozott. A m. zuzmócönológia megteremtője, 20-nál is több új zuzmótársulást írt le. – F. m. Magyarország zuzmócönózisai (Móra Ferenc Múz. Évk., 1976-77). – Irod. P. Verseghy Klára: G. L., 1908-1980 (Botan. Közl., 1980. 3. sz.).