Kezdőlap

Gallia Béla (Kecskemét, 1870. márc. 10.Bp., 1954. jan. 15.): kúriai tanácselnök, jogi író. 1913-tól a bp.-i ítélőtáblánál bíró, 1923-tól 1939-ben történt nyugalomba vonulásáig kúriai bíró. 1945-ben visszahelyezték hivatalába és a Kúria tanácselnökévé nevezték ki, de még ugyanebben az évben nyugdíjba vonult. Elsősorban kereskedelmi és váltójoggal foglalkozott, több kommentárt is írt. A Hiteljogi Döntvénytár, a Jogtudományi Közlöny c. szakfolyóirat melléklapjaként kiadott időszakos döntvény gyűjtemény (1909–17), majd 1946–49-ben a Gazdasági Jogi és Munkajogi Döntvénytár szerk.-je. – M. A házassági jogról, a gyermekek vallásáról és az állami anyakönyvekről szóló törvények és miniszteri rendeletek (Bp., 1895); Észrevételek a szövetkezetekről szóló törvénytervezetre (Bp., 1904); A valorizációs törvényjavaslat (Bp., 1925).