Kezdőlap

Gallik András, Gálfy (Berzéte, 1818Kassa, 1885. jún. 18.): emlékiratíró. Pályafutását kereskedőként kezdte Kassán. 1848-ban a kassai nemzetőrök főhadnagya. Világos után Franciao.-ba, onnét az USA-ba emigrált, ahol többféle foglalkozást folytatott. 1858-ban Új-Zélandban és Ausztráliában próbált szerencsét. 1860-ban visszatért az USA-ba, s mikor kitört a polgárháború, beállt az északiak hadseregébe, megsebesült s 1865-ben őrnagyi rangban vonult nyugdíjba. Később állatorvosi képesítést szerzett. Kansas-Cityben állatkórházat nyitott és annak ig.-ja lett. 1881-ben visszatért Kassára. – F. m. Idealismus und Materialismus (Kassa, 1846); For Dygestion of stomach (Kansas City, 1870); Das Leben eines Ungaren in Europa, Australien und Amerika (Cincinatti, 1886). – Irod. Ries L.: András Gálfy-Gallik. Eine Biographie (Kassa, 1885); E. Vasváry: Lincoln's Hungarian Heroes (1939); Ács Tivadar: Magyarok az észak-amerikai polgárháborúban (Bp., 1964).