Kezdőlap

Gállik István Dömötör (Bp., 1866. márc. 2.Bp., 1945. ápr. 16.): mérnök. 1888-ban szerzett oklevelet a bp.-i műegy.-en. 1888–1890 közt tanársegéd Kherndl Antal mellett, majd a földművelésügyi min.-ban a vízrajzi osztály mérnöke. 1892 után a kereskedelemügyi min. hídépítési osztályának munkatársa, majd 1918-tól 1925-ig vezetője. Mint kereskedelemügyi h. államtitkár vonult nyugalomba. Részt vett a bp.-i Duna-hidak szerkezeti részének tervezésében, ezek építésében, valamint a Tisza-hidak és a Széchenyi–Lánchíd (1913–1916) újjáépítésében. Szakirodalmi munkásságában a hídépítéstan kérdései mellett elsősorban vas és acélszerkezeti anyagok szilárdsági vizsgálatának kérdéseivel foglalkozott. Kutatómunkái elősegítették a nagy szilárdságú acélok alkalmazását. – F. m. A testek szilárdságára és alakváltozására vonatkozó újabb elméletek átnézete (Bp., 1906); A nagyobb szilárdságú szerkezeti acélok kérdésének állása Magyarországon (Anyagvizsgálók Közl. 1922); A ferde hegesztett varratok szilárdsága (Bp., 1936). – Irod. G. I. (Magy. műszaki alkotók Bp., 1964.)