Kezdőlap

Galló Ernő, Grosz (Bp., 1899. jan. 26.Bp., 1975. ápr. 15.): szakszervezeti vezető, nyomdász. 1913–24-ben a bp.-i Korvin Nyomdában nyomdászinas, betűszedő, később gépszedő volt. Belépett a Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Szakegyletébe (1916. júl.), melynek utóbb tisztségviselője lett. Inas korában kapcsolódott be az ifjúmunkás-mozgalomba, sztrájkok, tüntetések szervezésébe. Mint szakszervezeti bizalmi vett részt az 1919. márc.-i nyomdászsztrájkban. A Tanácsköztársaság idején politikai biztos a Vörös Hadseregben. 1922-től az MSZDP tagja, 1923-tól küldöttként jelen volt minden párt- és szaktanácsi kongresszuson. 1924–39-ben nyomdákban dolgozott. A Mo.-i Könyvnyomdászok és Betűöntők Szakegyletének főtitkárává választották (1939). Szerk. a szakszervezet lapját, a Typographiát (1935-43). 1944-ben Lichtenwörthbe (Ausztria) deportálták, ahonnan 1945. ápr.-ban szabadult. Hazatérése után a Typographia felelős szerk.-je (1947–1956). 1948-ban az SZDP pártvezetőségi tagjává választották. Részt vett a két munkáspárt egyesülésének előkészítésében és az egységes szakszervezet megteremtésében. 1948-tól az MDP tagja, a Központi Ellenőrző Bizottság póttagja (1948–51), az MDP Központi Vezetőségének tagja (1951–56) volt. A Nyomda- és Papíripari Dolgozók Szakszervezete főtitkárává választották (1948), e tisztségéből az 1956. évi forradalom és szabadságharc napjaiban mozdították el. 1956. nov.-ben nyugdíjazták. 1957–58-ban az MSZMP központi apparátusának társadalmi munkatársa, 1958-tól 1964-ig, újabb nyugdíjazásáig a Népszava Lapkiadó Vállalat ig.-ja volt. 1957-től tagja a Szakszervezetek Orsz. Tanácsa (SZOT) számvizsgáló bizottságának, a Nyomda-, Papíripar és Sajtó Dolgozóinak Szakszervezete elnökségének. 1948–1971 között ogy.-i képviselő, 1956-tól az ogy. ipari bizottságának titkára, 1957. máj.-tól az ogy. jegyzője, 1957. jún.-tól az ogy.-i képviselők bp.-i csoportjának elnöke. Tagja volt a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsának, bp.-i és a Bp. VII. ker.-i elnökségnek. A Magy. ENSZ Társaság alelnöke. – M. Egyesült erővel. A magyar könyvnyomdai munkásság története 1912–1937-ig (Grosz Ernő néven, I-II., Bp., 1937). – Irod. G. E. (Népszabadság, 1975. ápr. 16.).