Kezdőlap

Gallus Tibor (Bp., 1906. ápr. 5.München, 1982. márc. 26.): jezsuita szerzetes, mariológus. Középisk. és rendi tanulmányait Mo.-on a teológiát az innsbrucki rendi főiskolán végezte. 1934-ben szentelték pappá. 1936-1946 között a Collegium Germanicum-Hungaricum házi tanára Rómában. Későbbi bíborosok, érsekek és püspökök voltak növendékei között. Magyar nyelv tanára volt 1938-ban Pacelli bíboros- államtitkárnak, aki pápai legátus volt Bp.-en. A „Protoevangelium” történetének feldolgozásaként erről az egyetlen szentírási versről 6 kötetben jelent meg tudományos kutatásának anyaga, amivel egyedül áll az egész világon a szentírás magyarázatának történetében. A pápa ehhez gratulációját és apostoli áldását küldte. A La Vergine Immortale c. füzetében Szűz Mária halál nélküli mennybemenetelét védi, ami 1949-ben vakmerő tan volt, de a későbbi dogma igazat adott neki. Németre fordította Adynak a Patyolat üzenete c. versét. A Magyarok Világszövetsége Ady-pályázatának második díját nyerte el 1977-ben, amikor Bp.-re jött. – F. m. Interpretatio mariologica protoevangelii posttridentina usque ad definitionem dogmaticam Immaculatae Conceptionis. P. 1-2 (Róma, 1953-1954).