Kezdőlap

Gálócsy Árpád (Tarnóc, 1864. máj. 15.Bp., 1934. nov. 26.): kohómérnök. Oklevelét a selmecbányai ak.-n szerezte 1888-ban. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. ózdi hengerművének vezetője volt. Tanulmányaiban elsősorban gázfejlesztő berendezésekkel és a hengerlés elméletével foglalkozott. Elsőként szerk. és használt Mo.-on formázógépet. Alapvető jelentőségű kísérletei eredményeit évtizedekkel később Cotel Ernő műegy.-i tanár használta fel és tette közzé A hengerlés alapelvei c. munkájában. 1903-tól 1911-ig a Bányászati és Kohászati Lapok szerk.-je. A Bányászati és Kohászati Egyesület elnökeként (1921-től) vezető szerepet játszott az 1920-as évek mérnökmozgalmaiban, és részese volt a jobboldali politikai mozgalmaknak is. – Irod. Cotel Ernő: A hengerlés alapelvei (Sopron, 1928); Cotel Ernő: G. Á. (Magy. Mérnök- és Építész Egyl. Közl., 1934).