Kezdőlap

Gálos Rezső (Bp., 1885. dec. 17.Bp., 1954. aug. 23.): irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa (1952). Az egyet Bp.-en, Kolozsvárott, Berlinben és Lipcsében végezte. 1908–18-ban temesvári kereskedelmi isk. tanár. 1918–39-ben a győri felső kereskedelmi isk. ig.-ja. 1928-tól a pécsi tudományegy. magántanára, 1933-tól c. rk. tanára. 1946-tól a lap.-i tudományegy.-en magántanár. A szakfolyóiratokban és önállóan is nagyszámú irodalomtörténeti tanulmánya jelent meg. Több 18–19. sz.-i m. író műveinek kritikai kiadását rendezte sajtó alá. – F. m. Csokonai (Bp., 1909); Legrégibb bibliafordításunk (Bp., 1926); A Dunántúl a két Kisfaludy költészetében (Bp., 1927); Báró Amade László (Pécs, 1937); Bessenyei György életrajza (Bp., 1951); Mikes Kelemen (Bp., 1954); Kármán József (Bp., 1954); Szentjóbi Szabó László (Bp., 1955). – Irod. Barta János: G. R. (Irod tört. 1955.)