Kezdőlap

Gánóczy Sándor (Kassa, 1861. szept. 10.Pozsonypüspöki, 1938. aug. 9.): mérnök. Pályafutását 1882-ben a kassai földmérési felügyelőségnél kezdte. 1893-ban Szatmárnémetibe, majd 1895-ben Bp.-re a pénzügymin. földmérési ügyosztályába helyezték, hol 1895-től 1908-ig teljesített szolgálatot. 1908-tól földmérési felügyelői rangban a pozsonyi térképtár vezetését vette át. 1925-ben ment nyugalomba. 1896-tól 1919-ig, megszűnéséig szerk.-je, 1908-tól kiadója volt a Kataszteri Közlönynek. – Irod. Bendefy László: Emlékezés G. S.-ra és a Kataszteri Közlönyre (Geodézia és Kartográfia, Bp., 1961).