Kezdőlap

Garády Sándor (18711944): kultúrmérnök, régész. Pályáját a MÁV-nál kezdte. A Tanácsköztársaság idején tanúsított magatartásáért 1920-ban kényszernyugdíjazták. Ezután régészettel foglalkozott. Első ásatásait 1931-ben kezdte, célja a középkori Nyék és Mátyás kir. vadaskertjének feltárása és meghatározása volt. Érdemeket szerzett a középkori Buda topográfiájának kutatásában. Bombatalálat áldozata lett. – F. m. Mátyás király budai vadaskertje (História, 1931, 1932); Mátyás király budanyéki kastélya (Tanulmányok Budapest múltjából. I. Bp., 1932); A Szt. Lőrincről elnevezett budamelléki páloskolostor (Tanulmányok Budapest múltjából, III. Bp., 1934)