Kezdőlap

Garády Viktor, Gauss (Fiume, 1857. júl. 27.Bp., 1932. máj. 27.): író, zoológus. Régi olasz patríciuscsaládból származott. Az egyet Bp.-en végezte. Először fiumei középisk. tanár, 1908-tól a fiumei tengerészeti ak. tanára. 1903-ban megalapította a Fiumei Szemle c. hetilapot, 1907-ben a Fiumei Napló c. napilapot. Első munkáit olaszul, a továbbiakat magyarul írta. Számos – különösen a tengeri és tengerparti életet ábrázoló – szépirodalmi és ifjúsági műve, valamint több, a Quarnero állatvilágával foglalkozó tudományos dolgozata jelent meg. 1897-ben Salvini olasz színtársulata részére ő fordította le olasz nyelvre a Bánk bánt, amely ebben a fordításban került színre a Vígszínházban és a kecskeméti színházban. – F. m. Adria gyöngye (Bp., 1904); Élő tenger (Bp., 1913); És mégis szép ez a világ (Bp., 1917).