Kezdőlap

Garai János (?1357): püspök, diplomata. ~ Pál tárnokmester fia; egyházi pályára lépett és kánonjogi doktorátust szerzett. Diplomáciai pályája 1343-ban kezdődött, amikor Kont Miklóssal együtt a nápolyi hadjáratot készítette elő. 1346-ban pécsi prépost és még ugyanabban az évben veszprémi püspök lett, 1346-tól 1348-ig kir.-i kápolnaispán. Titkos kancellársága alatt Nagy Lajos bizalmas és befolyásos munkatársa, 1348-ban a Velencével kötött békében a király eskütársa, 1351-ben Wolfart Ulrikkal a nápolyi hadjáratokat lezáró szerződés megkötője. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (L, Bp., 1900).