Kezdőlap

Garai László (?? , 1459. ápr. 19. előtt): nádor (1447–58), macsói bán, ifj. ~ Miklós nádor fia. 1439-ben leverte a budai lázadást. Visegrádi várnagyként tudtával lopták el a koronát, részt vett a csecsemő V. László koronázásán, emiatt az Ulászló-pártiak egy időre elfogták. Cillei Ulrik mellett Erzsébet királyné (Albert özvegye) pártjának egyik vezetője volt. Hunyadi János ellenfele. 1450-ben Ujlaki Miklóssal és Hunyadival kötött ligát (ennek értelmében leányát Hunyadi László jegyezte el), de a ~ és Hunyadi közötti ellentétet ez sem szüntette meg, s a liga hamarosan felbomlott, Cillei meggyilkolása után ~ minden befolyását latba vetette és elérte Hunyadi László kivégeztetését. V. László halála után elég erősnek érezte magát, hogy megkösse a szegedi egyezményt (Szilágyi Mihály), s amikor ezt Mátyás nem volt hajlandó elismerni, sőt ~t hamarosan felmentette a nádori tiszttől, Ujlaki Miklóssal és Szilágyi Mihállyal Simontornyán ligát kötött (1458. júl. 26.), majd fegyveresen lépett fel Mátyás ellen. A felkelés végleges felszámolása előtt meghalt, s ezzel családja történeti szereplésének vége szakadt. – Szi. Erkel Ferenc: Hunyadi László (opera, 1844).