Kezdőlap

Garai Pál (?? , 1352): bán, tárnokmester, ~ János apja. A Dorozsma nembeli István bán fia. Csák (Újlaki) Ugrin utasítására III. András halála után Károlyhoz csatlakozott s átadta a pozsegai várat. Ezzel kedvelt híve lett Károlynak és a család későbbi nagy hatalmának megalapítójává lett. 1320-ban kőszegi várnagy, Valkó és Bodrog vm. ispánja, 1320-tól 1326-ig macsói bán, 1320–1323-ban szerémi ispán, 1330-tól 1336-ig királynéi udvarbíró, 1324-től haláláig királynéi tárnokmester. A „Kazal” melléknevet viselte. – Irod. Wertner Mór: A Garaiak (Századok, 1897); Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (L, Bp., 1900).