Kezdőlap

Garázda Péter (Apar, 1448 körülEsztergom, 1507): humanista. Vitéz János és Janus Pannonius rokona. Ferrarában és Firenzében tanult, 1471-ben indult haza Mo.-ra, de Velencében megbetegedett, riasztó híreket is kapott a Mátyás kir. elleni összeesküvésről, így Páduába vonult vissza. 1474-ben mégis hazajött, előbb nyitrai, 1476-ban esztergomi kanonok, majd prépost. 1478-ban a pécsi isk. lektora. A 15. sz. kiemelkedő m. humanistája, jeles költő és prózaíró; művei azonban nem maradtak fenn. – Irod. Ábel Jenő: G. P. (Egyet. Phil. Közl. 1880); Kovács Sándor: G. P. (Irod. tört. Közl. 1957.)