Kezdőlap

Gárdonyi Albert (Eperjes, 1874. dec. 24.Bp., 1946. okt. 23.): történetkutató. Pályáját könyvtárosként kezdte 1899-ben az OSZK-ban, 1904-ben fővárosi könyvtáros, 1911-től a Fővárosi Levéltár munkatársa, 1914–1935 között vezetője. 1913-tól a bp.-i egy. magántanára, 1929-től rk. tanára. Kutatásai segítségével találták meg 1913-ban a m. jakobinusok sírját. Számos tanulmányt írt. – M. Magyarországi könyvnyomdászat és könyvkereskedelem a XVIII. században (Bp., 1917); Bezerédj István (I–II. Bodnár Istvánnal, Bp., 1918–1920); A magyar jakobinusok története (A magyar jakobinusok emlékezete c. műben, Bp., 1919); Ötven esztendő Budapest Székesfőváros történetéből, 1873–1923 (Bp., 1925); A történeti segédtudományok története (Bp., 1926); Régi pesti könyvkereskedők (Bp., 1930). – Irod. Niklay Péter: G. A. (Századok, 1945–46.)