Kezdőlap

Gáspár János (Bp., 1899. júl. 13.Växjö, Svédország, 198? ): orvos, antropológus, pszichiáter. Orvosi és bölcsészdoktori oklevelét Bp.-en szerezte. Néhány évig tanársegéd a pécsi Közegészségtani Intézetben. Pécsett államtudományi doktorátust szerzett. Jénában az Antropológiai Intézetben dolgozott, ahol a kutyafogazatokon végzett öröklődéstani vizsgálatai alapján a természettudományok doktora diplomát szerzett. A bp.-i egy.-i Antropológiai Intézetben adjunktus. 1930-tól a szegedi Anatómiai Intézet antropológiai osztályának vezetője, meghívott előadó, majd magántanár. Több mint 40 m., német és francia nyelvű, embertani tárgyú közlemény szerzője. Egy ideig a Rassen in Donauraum c. folyóiratot szerk. Ebben közölte a m. arisztokrácia fajismeretével foglalkozó cikkét. Nevét a Fajismeret c. műve tette ismertté. A könyv néhány fejezetén érződik a korabeli német fajbiológiai szemlélet. 1948-ban elhagyni kényszerült az országot és Svédországban keresett munkalehetőséget. Néhány évig különböző kórházakban dolgozott. 1953-ban a växjö-i kórház pszichiátriai osztályán alorvos, majd főorvos, és végül mint a pszichiátriai részleg osztályvezető-h.-e vonult 1965-ben nyugdíjba. – F. m. Fajismeret (Bp., 1930 és 1931); A keleti szlovákok antropológiája, különös tekintettel a kárpátaljai ruszinokra (Ungvár, 1944).