Kezdőlap

Gáspár János (Magyarlak, 1898. máj. 6.Passaic, USA, 1963. febr. 21.): r. k. pap, az amerikai Magyar Katolikus Liga elnöke. Az I. világháborúban önkéntes, mint sebesült tartalékos főhadnagy szerelt le. A teológiát Szombathelyen végezte, ahol 1921-ben pappá szentelték. Incéden, 1922-ben Alsóbagodon, 1923-ban Zalaegerszegen (Mindszenty József plébános mellett) káplán. 1929-ben kivándorolt az USA-ba, 1933-ban került Passaicba, ahol haláláig a Szt. István-templom plébánosa. 1937-ben m. isk.-t alapított. Éveken át az amerikai Magy. Kat. Liga elnöke. Szervezte és irányította 1945-47-ben a Mo.-ot segítő ruhaszállítást. Egyik ig.-ja az Amerikai Magy. Szövetségnek. – Irod. G. J. (Új Hang, 1963. 10. sz.).