Kezdőlap

Gáspár József (Mezőpanit, 1854. dec. 17.? ): mezőgazdasági szakíró. Gazdasági tanulmányait a kolozsmonostori gazdasági isk.-ban végezte. Ezután hosszabb ideig mint mezőgazdász dolgozott. 1891-ben megbízták a Gr. Kuun Kocsárd Székely Földművesisk. megszervezésével. 1892-ben az isk. ig.-jává nevezték ki. Széles körű szakirodalmi munkásságot fejtett ki. – F. m. Baromfitenyésztés (Kolozsvár, 1891); A méhtenyésztésről (Kolozsvár, 1894); A legelők és a rétek ápolásáról (Kolozsvár, 1897); Hunyadvármegye mezőgazdasága (1898); Általános növénytermelés (1905); A búza nemesítése (Kolozsvár, 1910); A rétek felújítása (Kolozsvár, 1912).