Kezdőlap

Gáspár Margit (Bp., 1893. aug. 4.Bp., 1980. szept. 25.): könyvtáros, bibliográfus. Alsóbb isk.-i elvégzése után 1911-től tisztviselő, 1917-ben tett érettségi vizsgát magánúton. 1922-ben kémia-természetrajz szakos tanári oklevelet szerzett, 1925-ben doktorált. 1923-tól könyvtári segédőr az OSZK Hírlaptárában, 1938-tól a Szerzeményi Osztály vezetője. 1945-től főkönyvtárnok nyugdíjaztatásáig, 1950-ig. 1951-től a Magy. Áll. Földtani Intézet tudományos munkatársa. Az OSZK-ban a Szerzeményi Osztály vezetőjeként nagy eréllyel lépett fel a kötelespéldányok beszolgáltatása ügyében. A 20-as, 30-as években több alkalommal járt külföldön tanulmányúton. A m. kémiai bibliográfia megteremtője, több kötetben adta ki a retrospektiv kémiai könyvészetet: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája 1901-1925 (Bp., 1931); A magyar kémiai irodalom bibliográfiája 1926-1945 (Bp., 1957); A magyar kémiai irodalom bibliográfiája 1946-1955 (Bp., 1954- 1958). Kéziratban maradt A magyar állattani szakirodalom bibliográfiája 1901-1925. – Irod. Móra László: G. M. 1893-1980 (Könyvtáros, 1983. 6. sz.); Fábián Éva: Dr. G. M., a magyar kémiai irodalom bibliográfiájának megteremtője (A Nehézvegyipari Kutatóintézet Közleményei, 16. kötet, 1985).