Kezdőlap

Gaszner, Gasstner Lőrinc (18. sz. közepe1810 után): Bihar vármegye hites mérnöke és a nagyváradi akadémia mértan-(földméréstan) tanára. Nevéhez fűződik a 18. sz. második fele egyik jelentős vízrendezési munkájának, a Berettyó (1783), a Körösök (1789–1797), a Köles-ér rendezésének (1789), ill. a Csökmő melletti 30 000 kh terület vízmentesítésének végrehajtása (1773), 1785-ben más tiszántúli területek vízrendezésére is megbízást kapott. E munkákra vonatkozóan több jelentős terve maradt fenn. Térképészeti működése is számottevő. Mérnöki munkásságának elismeréséül 1809-ben nemességet kapott. – F. m. Ratiocinia super fluviis ex observationibuss multorum annorum deducta (Budae, 1803); Ratiocinia super fluviis et stagnis nocivis (kézirat, 1809, OSZK).