Kezdőlap

Gáti Ödön (Sátoraljaújhely, 1913. aug. 14.Bp., 1978. ápr. 5.): sütőmunkás. 1932-től az Élelmezésipari Munkások Orsz. Szövetségének tagja. 1937-ben Spanyolo.-ba ment, szakaszparancsnokként részt vett a polgárháborúban. 1939. febr.-tól francia internálótáborok foglya volt, ahonnan Németo.-on keresztül visszaszökött Bp.-re. Részt vett a függetlenségi mozgalomban. 1942. máj.-ban letartóztatták és hétévi börtönbüntetésre írélték. Büntetőszázaddal a frontra vitték (1944. máj.), de útközben megszökött. Ismét elfogták, Dachauba, majd a buchenwaldi koncentrációs táborba került. Mint h. barakkparancsnok a gondjaira bízott 800 gyermek ellátását irányította. A tábor felszabadulása után 1945. máj.-ban hazatért Bp.-re. Az Élelmezési Munkások Szakszervezete Központi Vezetőségének tagja lett. 1946-ig a szakszervezetben üzemszervező, majd az MDP székházának gondnoka. 1949-től üdülővezető, majd az Orsz. Sporthivatal gazdasági osztályának vezetője. 1957–1963 között a Magy. Rádió üzemgazdasági osztályának vezetője. Egyik szerk.-je volt a Memento Magyarország 1944 c. antológiának (Bp., 1975).