Kezdőlap

Gaul Károly (Grabóc, 1854. nov. 28.Bp., 1932. márc. 10.): gépészmérnök. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte, majd hosszabb időt töltött a nyugati országokban az ipari szakoktatás tanulmányozásával. 1883-tól a bp.-i Állami Felsőbb Iparisk.-ban a faipar tanára, 1892-ben műegy.-i magántanári képesítést nyert, utóbb meghívott előadó, 1907-tól ny. rk. tanár. Ugyanebben az évben a Technológiai Iparmúz. ig.-jává nevezték ki. 1923-ban vonult nyugalomba. Az ipari szakoktatás és a faipar területére kiterjedő gyakorlati és szakirodalmi tevékenysége egyaránt jelentős. – F. m. Hazánk házi faipara (Bp., 1902). – Irod. Ordódy János: G. K. (Magy. Iparoktatás Tanárainak Közl. 1932. 5. sz.)