Kezdőlap

Géczi István (17. sz.): Nógrád vm.-i birtokos nemes, Thököly udvari hadainak főkapitánya. 1680-ban Apafi fejedelemnél, 1684-ben Isztambulban a Portán, 1685-ben a budai pasánál járt Thököly megbízásából követségben. A fejedelem legbizalmasabb tanácsosai közé tartozott. 1687-ben Caraffa tábornok az eperjesi vésztörvényszék elé idézte. A kivégzés elől Thököly bizalmas hívei nevének kiszolgáltatásával szabadult.