Kezdőlap

Géczy István (Alsóábrány, 1860. máj. 20.Bp., 1936. jan. 8.): színműíró, színész. Festőművésznek készült, később a színészi pályára lépett. 15 évig jellemszínész és rendező, 1908-tól az Orsz. Színészegylet irodatisztje. Népszínműveket írt. Nevét A gyimesí vadvirág (1897) tette országosan ismertté. A Petőfi Társ. tagja (1921). Munkáinak nagyobb része nem került sajtó alá. – F. m. Az ördög mátkája (1898); Anyaföld (1900). Történeti drámáit nagyobbára társszerzőkkel (Szávay Gyula, Lampérth Géza) írta: Rodostó (1902); Dózsa György (1914). – Irod. Sövény Aladár: G. I. (Bp., 1938).