Kezdőlap

Gedő József (Abrudbánya, 1778. aug. 21.Kolozsvár, 1855. aug. 29.): politikus, irodalombarát. Kolozsvári jogi tanulmányait apja halála után (1800) abbahagyta és átvette a rá hagyott földbirtok vezetését. 1848-ban mint regalista foglalt helyet a főrendiházban. Nagy irodalombarát volt. Négyezer kötetes könyvtárát a kolozsvári unit. kollégiumra hagyta. – Irod. Kriza János: G. I. (nekrológ, Kolozsvár, 1855).