Kezdőlap

Géfin Gyula (Celldömölk, 1889. jan. 26.Szombathely, 1973. nov. 10.): r. k. teológiai tanár, egyháztörténész, igazgató. A teológiát Innsbruckban végezte. Pappá szentelése után káplán, h. teológiai tanár, 1914-től hittantanár, 1917-től püspöki szertartó és levéltáros Szombathelyen, 1918-tól 1950-ig a Hittudományi Főisk. dogmatikatanára, alig.-ja (1920), utóbb rektora. A Püspöki Könyvtár, a papnevelő intézeti könyvtár, a Herzán-könyvtár ig.-ja. Ösztöndíjas a római m. kollégiumban. Számos tanulmányt tett közzé. Szerk. A szombathelyi egyházmegye történetét (I-III., melynek I. kötetét ő írta); a Szombathely múltjával foglalkozó Acta Savariensia c. sorozatot (I-V., 1943–48), foglalkozott Faludi Ferenc életével és munkásságával. Fontos szerepe volt a Szt. Quirinus-bazilika (4. sz.), az ó- és középkori Savaria több emlékének feltárásában.