Kezdőlap

Geleji Dezső (Nagykikinda, 1893. dec. 14.Bp., 1969. dec. 18.): újságíró, szerkesztő. A bp.-i tudományegy.-en joghallgató; a Galilei Kör tagja, egy ideig titkára is volt. 1919 őszén apjával, ~ Frigyes soproni tanítóval, az Orsz. Polgári Radikális Párt egyik megalapítójával együtt letartóztatták. A soproni ügyészség fogházából megszökött és Jugoszláviába emigrált, ahol egy ideig Linder Béla volt hadügymin. titkáraként, majd különböző külföldi lapok tudósítójaként működött. 1941-ben, a Gestapo elől menekülve visszatért Mo.-ra ahol a Magyar Nemzet munkatársa lett. 1945 után a Magy. Radikális Párt Elnöki Tanácsának a tagja (1945. márc.). A Magyar Nemzet főmunkatársa és a Haladás c. hetilap felelős szerk.-je volt (1945–49). 1950-től főleg fordítással foglalkozott. – F. m. Magyarország 1944-ben (történelmi riportsorozat Magyarország tragédiájának kulisszatitkairól, Bp., 1945); Tito és az új Jugoszlávia (Bp., 1945). – Irod. Antal Gábor: Meghalt G. D. (Magy. Nemzet, 1969. dec. 18.); Haraszti Sándor: Emigrációban (Valóság, 1977. 12. sz.).