Kezdőlap

Gélich Richárd (Pozsony, 1821. jún. 2.Bp., 1899. febr. 4.): honvéd tábornok, katonai író. Bécsújhelyen végezte a katonai ak.-át, utána Mo.-on sorkatonaságnál, majd Galíciában teljesített szolgálatot. 1848-ban mint főhadnagy átlépett a honvédseregbe s őrnagyi rangban a min.-ban szervezési feladatokat látott el. A világosi fegyverletétel után egy ideig Szegeden bujkált, aztán külföldre emigrált. Brüsszelben élt egy ideig. Itt – mint később kiderült – osztrák szolgálatban állott. Utóbb Londonba ment át. Részt vett a krími hadjáratban. Az 1857-ben kiadott amnesztia után hazatért. A látszat kedvéért hadbíróság elé állították, amely elítélte, de azonnal kegyelmet kapott s Szegedre költözött. 1867-ben a honvédelmi min.-ban osztálytanácsos. 1871-ben dandártábornokká nevezték ki. Még az emigrációban több hadtörténeti munkát írt német, angol és m. nyelven. – F. m. Willisen in Schleswig und Holstein (Köln, 1851); Briefe eines alten Soldaten über den Krieg im Norden (Wien, 1867); Tájékozás a hazai hadrendszerről alkotandó törvényjavaslat körül (Pest, 1867); Die Reorganisation der Heeresmacht Oesterreich-Ungarns… (Wien, 1878); Magyarország függetlenségi harcza 1848–49-ben (I–III. Bp., 1884–85).