Kezdőlap

Gellért Albert (Póka, 1894. febr. 5.Szeged, 1967. okt. 6.): anatómus, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa (1952). Egy.-i tanulmányait a kolozsvári, majd a szegedi egy. orvostudományi karán végezte. 1921-től a szegedi egy. bonctani, szövet- és fejlődéstani intézetében működött, 1936-tól egy.-i magántanár, 1936-tól ny. rk., 1940-től ny. r., majd 1967-ig tanszékvezető egy.-i tanár. Több ízben az orvostudományi kar dékánja (1942–43; 1949–50; 1958–60). Közben Párizsban (1933), Grazban (1934) és Bécsben (1939) anatómiai int.-ekben is dolgozott. Több tudományos társaság, így a Magy. Anatómusok, Histológusok és Embriológusok (1966-tól), az Assotiation des Anatomistes (1932-től) tagja volt. Fő kutatási területe az anatómia és szövettan különböző területeit ölelte fel. Foglalkozott csont- és zsigertani, összehasonlító anatómiai, makro-, ill. mikrotechnikai kérdésekkel. Jelentős eredménye a paraffinos anatómiai készítmények kidolgozása. Világviszonylatban is elismert anatómiai múz.-i gyűjteményt létesített. Számos tudományos közleménye jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban. – F. m. Rendszeres bonctan (I-II., Kiss Ferenccel, Szentágothai Jánossal, Bp., 1953); Anwendung der Paraffintechnik bei der Herstellung anatomischer Präparate (posztumusz, Studia Medica Szegediensis, VIII., – Irod. Ormos Jenő: G. A. (SZOTE évk., Szeged, 1971).