Kezdőlap

Gellért László (Beled, 1928. jan. 5.Bp., 1971. febr. 8.): pedagógus. Történelemből középiskolai tanári oklevelet és doktori címet szerzett. 1957-től 1962-ig a Művelődésügyi Min. főelőadója, majd az Orsz. Pedagógiai Intézet felnőttoktatási tanszékén docens volt. 1945 után tagja volt a Diákszövetségnek, majd a Dolgozó Ifjúság Szövetségének (DISZ). Közreműködött a Magy. Pedagógiai Társaság felnőttnevelési szakosztályának munkájában. – F. m. A német fasizmus újjáéledésének jelenségei (Bp., 1964); A felnőttoktatás és a népművelés (Bp., 1967); Az iskolai felnőttoktatás alapvető feladatai a felnőttnevelés rendszerében (Bp., 1967); Szocialista középiskolai diákmozgalom, 1918–1919 (Bp., 1969); Diákok a forradalomban, 1918-1919 (Bp., 1970). – Irod. G. L. (Pedagógiai Szle, 1971. 4. sz.); Fényi A.: G. L. (Pedagógusok L., 1971. 4. sz.); A m. haladó ifjúsági mozgalmak történetének válogatott bibliográfiája, 1868-1975 (Bp., 1977).