Kezdőlap

Genersich Antal (Nagyszombat, 1842. febr. 24.Bp., 1918. jún. 4.): patológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1892, r. 1906). 1865-ben szerzett orvosi oklevelet a pesti egy.-en. Utána tanársegéd a pesti kórbonctani intézetben, 1868-tól pesti városi kórboncnok főorvos. Ösztöndíjjal ugyanebben az évben kétéves külföldi tanulmányútra ment. 1870-től a kórbonctan ny. r. tanára a kolozsvári sebészi tanintézetben, majd 1872-tól az újonnan létesített kolozsvári egy. orvosi karán. 1895–1913-ban a bp.-i egy.-en tanár, a II. Kórbonctani Intézet ig.-ja, 1910–11-ben az egy. rektora. Kutatásai főként a tuberkulózis, a humán és bovin tuberkulózis elkülönítésével, a szifilisz, a leukémia kórbonctanával, a torzképződéssel, kőképződéssel, trichinózissal kapcsolatosak. Számos közleménye jelent meg külföldi és hazai szaklapokban. – F. m. Hozzászólása a tuberculosis vitához (Nemzetközi Belorvosi Nagygyűlés, Berlin, 1890); Tetemvizsgálati jegyzőkönyv (Kolozsvár, 1890). – Irod. Budai Kálmán: G. A. r. tag emlékezete (Akad. Ért. 1918. 29. sz.); Regöly Mérei Gyula: G. A. (Orv. Hetil. 1962. 5. sz.)