Kezdőlap

Geőcze Sarolta (Bacskó, 1862. dec. 27.Bp., 1928. szept. 24.): szociológus, pedagógiai író, tanítóképző intézeti igazgató. A tanítóképző intézet elvégzése után 1886-ban a brassói állami polgári leányisk.-hoz nevezték ki, melynek 1888-tól ig.-ja volt. 1892-ben a komáromi állami polgári leányisk. megszervezésével bízták meg, ott működött mint ig. 1916-ig. A keresztény szocializmus egyik ideológusa. Művelődéspolitikai téren az „egységes nemzeti világnézet és egységes erkölcs” ürügyén retrográd nézeteket vallott. -F. m. Számtani ismeretek a nőnevelés szolgálatában (Bp., 1893); Tanulmányok a magyar társadalom életéből (Bp., 1896); A dolgozó Olaszország (Bp., 1902); Ruskin élete és tanítása (Bp., 1903); Az eladósodott ország (Bp., 1907); A világháború és az új élet (Bp., 1918); Szociológia, különös tekintettel a társadalmi élet etikájára (Bp., 1921); Szociológia etikai alapon (Bp., 1922).