Kezdőlap

Geöcze Zoard (Bp., 1873. aug. 23.Bp., 1916. nov. 26.): matematikus. Egy.-i tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte. A podolini algimn.-ban, majd 1899-től az ungvári reálisk.-ban tanított. Ezután – megszakítással – állami ösztöndíjjal két évet Párizsban töltött. A Sorbonne-on doktorált, majd a bp.-i V. kerületi főreálisk.-hoz helyezték. 1913-ban egy.-i magántanárrá képesítették a sokaságelmélet és a valós változós függvénytan tárgyköréből. Úttörő munkát végzett a felszínszámítás terén. – M. Folytonos rendszert képező görbék ívhosszáról (Az ungvári reálisk. 1904–05. tanévi ért.-je); A forgásfelület quadraturája (Az ungvári reálisk. 1905–06. tanévi ért.-je); Az = f(x. y) felület quadraturája (sokszorosítva); Quadrature des surfaces courbes (Comptes Rendus, 144. 1907); Adatok az = f (x. y ) felület quadraturájához (Bp., 1908); Quadrature des surfaces courbes (Paris, 1908; ugyanez: Mathem. und Naturw. Berichte aus Ungarn, 26. 1910); Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris (Leipzig, 1909); Recherches générales sur la quadrature des surfaces courbes (Mathem. und. Naturw. B. aus Ungarn, 1910–1911). – Irod. Obláth Richárd: G. Z. (Középisk. Matem. L. 1954. 1. sz.); Szénássy Barna: G. Z. (Matem. L. 10. évf. 1959).