Kezdőlap

Geréb György (Komárom, 1923. jún. 17.Szeged, 1982. jan. 26.): pszichológus, a pszichológiai tudományok doktora (1974). A szegedi tudományegy.-en 1947-ben latin-m.-filozófia szakos középisk. tanári, 1948-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1945-től egy.-i gyakornok, 1947-től középisk. tanár. 1948-tól a Szegedi Tanárképző Főisk. oktatója, majd haláláig az általa szervezett pszichológiai tanszék vezetője. 1963-ban a debreceni egy.-en biológiai doktorátust szerzett. Tudományos tevékenységének első időszakában Comenius életművével foglalkozott; lefordította a Nagy Oktatástant (1953). és jegyzetekkel, bevezetéssel közreadta A látható világ c. művét (1959). Kutatásai az alkalmazott pszichológia (munkalélektan, klinikai és pedagógiai lélektan) széles területét ölelték fel. 1979-től a József Attila Tudományegy. (JATE) c. egy.-i tanára. Megkapta a Comenius Érmet. – F. m. Pszichológiai atlasz (Bp., 1956); Kísérletek a fáradtság lélektanának köréből (Bp., 1962); A fáradtság és pihenés néhány lélektani kérdése (Bp., 1963); Általános pszichológia (társszerzővel, Bp., 1964); Bevezetés a pszichológiába (Bp., 1970); Az iskola pszichés klímájáról (Bp., 1970); Pszichológia (Tankönyv a tanárképző főiskolák részére, szerk., Bp., 1976). – Irod. Molnár J.: G. Gy. (Magy. Pszichológiai Szle, 1982. 4. sz.).