Kezdőlap

Geréb Mátyás (?? , 1493): horvát, dalmát és szlavón bán (1482–90). Részt vett Mátyás ausztriai és török elleni hadjárataiban. Jajcánál kitüntette magát.