Kezdőlap

Gérecz István (Beje, 1909. márc. 25.Bp., 1974. jún. 25.): általános iskolai igazgató. Pozsonyban tanítói (1931), majd magyar–történelem–földrajz szakos polgári isk. tanári oklevelet szerzett (1934). Diákkorában tagja volt a baloldali Sarló-mozgalomnak. Tanulmányai befejezése után a sajógömöri, 1940-től a rozsnyói polgári fiú- és leányisk. tanára, 1941-től ig.-ja volt. Ugyanitt munkás- és parasztfiatalok számára 3-6 hetes népfőisk.-i előadásokat szervezett. 1945-ben családjával együtt Bp.-re költözött. 1946-ban elsőként szervezte meg Mo.-on a dolgozók esti isk.-ját, melynek később Rendtartását is elkészítette. 1946-tól 1949-ig a Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóságon dolgozott előadóként. Ezután általános isk.-kban tanított. 1952-től általános isk. ig. 1969-ig, nyugdíjazásáig. Emellett dolgozók isk.-jának és a továbbképző isk.-nak is ig.-ja volt. Ker.-i és fővárosi tanácstag, részt vett a Hazafias Népfront munkájában. Pedagógusi tevékenységét Földes Ferenc-díjjal ismerték el (1971).