Kezdőlap

Geregye Pál (?? , 1264–71 között): országbíró. A Vas vm.-i Geregye nemzetségből származott. Pályafutását IV. Béla ifjabb kir. udvarában kezdte, 1224-ben Dalmáciában, 1229-ben a halicsi hadjáratban, 1238-ban az osztrákok ellen tüntette ki magát. 1238-tól 1242-ig Fejér vm. ispánja. 1241–42 telén a kir. rábízta a Duna-vonal őrizetét, melyet hosszú ideig sikeresen oldott meg, majd amikor a tatárok a befagyott Dunán átkeltek, lassan visszavonult. A tatárok kivonulása után, 1242–46 között mint országbíró a Tiszántúl kormányzójaként az elpusztult terület rendezésével volt elfoglalva. 1246-ban osztrák fogságba esett. 1248-tól 1263-ig ismét országbíró és zalai ispán. Nevéhez fűződik Sólyomkő és Valpó várának felépítése és az erdélyi sóbányák rendezése. 1263 után visszavonult. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (II., Bp., 1901).