Kezdőlap

Gerendás Ernő (Győr, 1908. nov. 14.Salzburg, 1943. jún. 12.): történész, könyvtáros. 1936-ban a bp.-i tudományegy.-en középisk. tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1934-35-ben olasz állami ösztöndíjjal a római egy.-en tanult, a Magy. Akad. könyvtárosa volt, és a vatikáni levéltárban folytatott egyháztörténeti kutatásokat. 1937-től a Fővárosi Könyvtár tisztviselője. Bécsi tanulmányai alatt tett kirándulása során nyomtalanul eltűnt. M. egyház- és agrártörténettel foglalkozott. – F. m. Az esztergomi főkáptalan garamszentbenedeki birtokterülete a XVIII. sz. második felében (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez, Bp., 1934); A magyar gazdasági irodalom könyvészete (2. köt; 1806-1830. Összeáll. Dóczy Jenővel, Bakács Istvánnal; Bp., 1938); Adatok a budai és pesti céhek életéhez, különös tekintettel a Fővárosi Könyvtár céhirataira (Bp., 1941).