Kezdőlap

Géresi Kálmán (Visk, 1841. dec. 25.Debrecen, 1921. jan. 23.): jogakadémiai tanár, történész. Egy.-i hallgatóként Tisza István mellett volt nevelő. 1873-ban és 1894-ben Oroszo.-ban tartózkodott, ahol történelmi és közoktatásügyi tanulmányokat folytatott. 1874-ben Debrecenben főisk. tanár és könyvtári felügyelő, majd jogak. tanár lett. 1896-tól tankerületi főig. – F. m. Hunyadi Mátyás magyar király diplomáciai összeköttetései III. Iván Vasziljevics orosz cárral (Századok, 1879); A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára (I–V. Bp., 1881–97). – Irod. Sz. L. G. K. (Századok, 1921); Molnár Pál: G. K, (Könyv és Kvtár, 1962.)